Make your own free website on Tripod.com
Projectmanagement

Eerst zien dan geloven

Home
Programmamanagement
Krachtenveldanalyse
Sjabloon communicatieplan
Projectmanagement: vak van de toekomst
Projectmanagement: middel en geen doel
Projecten kunnen nog veel beter
Sjabloon businesscase
Beheersplan kwaliteit
Risicomanagement, wat is er nieuw aan?
Sjabloon leerpuntenrapport
Beheersplan organisatie
Implementatieplan
Beheersplan informatie
Eerst zien dan geloven
Online cursus MS-Project
Beheersplan geld
Checklist beheersfactoren
Checklist fasen project
Eisen aan goed risicomanagement binnen projecten
Sjabloon workbreakdown structure
Wijzigingsvoorstel
Sjabloon projectplan
Beheersplan tijd
Valkuilen en misverstanden rondom PRINCE2
Sjabloon decharge
Projectmanagement Thermometer
Bewijs dat je een competente projectmanager bent!
Communicatie in een project: brug tussen culturen
VERI-matrix
Prince 2 templates
De weg van de succesvolle projectmanager
Toelichting teamrollen

Projectmanagement een vak? Eerst zien en dan geloven!

Probleemstelling

Projecten zijn voor veel bedrijven een continue bron van zorg, omdat ze zelden volledig datgene opleveren wat gewenst wordt en in elk geval langer duren en meer kosten dan gepland. Per bedrijf verschillen de aandachtpunten, maar toch willen we een greep doen uit voorkomende problemen:

         U kunt het zich niet meer permitteren, dat projecten uitlopen of mislukken. (Zie ook het gelijknamige artikel.)

         Hoe haalt u meer rendement uit uw interne projectleiders en adviseurs?

         U kunt het ook zonder dure externe adviseurs en projectleiders.

         Meer output met minder budget door productiviteit i.p.v. inspanning.

         Hoeveel kosten maakt u door slecht functionerende klanten/gebruikers?

         Met een goed projectcontract kunt u 30% aan kosten reduceren.

         Leveren conform afspraak is zinloos als de afspraak niet conform verwachting is.

         Productiviteitsverhoging door routinematige delen van het project als productieproces uit te voeren.

         Besteedt u bij projecten ook meer dan de helft van de tijd aan het oplossen van gemaakte fouten?

         Hoe kan ik als opdrachtgever meer grip krijgen op mijn projecten?

         Hoe voorkom ik dat DSDM alleen JBF wordt?

         Hoe kan ik als opdrachtnemer meer grip krijgen op mijn projecten?

         Welke procedures helpen echt om projectresultaten te verbeteren? (Zie ook het artikel ‘Projecten al permanente stiptheidsacties’.)

         Hoe zorg ik ervoor dat haalbaarheidsstudies resultaat i.p.v. veel papier opleveren?

         Klantgericht werken is niet doen wat de klant vraagt, maar doen wat hij nodig heeft.

         Hoe kunnen we outsourcing managen?

         Hoe zorg ik ervoor dat mijn leverancier levert wat ik nodig heb?

 

Ook het inhuren van externen als projectleider biedt weinig soelaas, omdat zij misschien wel een project tot een goed einde brengen, maar doorgaans onvoldoende bijdragen aan het welslagen van uw volgende project met eigen medewerkers.

 

 

Bestaat hiervoor een eenvoudige oplossing?

Het mislukken van projecten wordt meestal veroorzaakt door een samenspel van factoren. Vaak blijken voor de hand liggende maatregelen alleen te leiden tot veel kosten en/of bureaucratie zonder dat hierdoor de resultaten verbeteren. De basis voor elke oplossing moet dus zijn dat de complexiteit van oorzaken ontward wordt en vervolgens dat een samenhangende set van maatregelen gedefinieerd wordt. Deze zal echter van bedrijf tot bedrijf verschillen. Ook geldt dat het meestal geen zwart/wit situatie betreft, maar een kwestie is van het verbeteren van aspecten.

 

De basis voor een gestructureerde aanpak

Op basis van haar ervaring met complexe projecten in turbulente omgevingen heeft PPPP een aantal scans ontwikkeld waarmee ingezoomd kan worden op bepaalde probleemstellingen in en rondom projecten en die bedoeld zijn om u inzicht te geven in de knelpunten in uw specifieke situatie. Ze zijn te beschouwen als een soort benchmark op projecten binnen uw bedrijf. Op basis van de uitkomsten van zo'n scan kunt u bepalen welke problemen het meest urgent zijn in uw situatie en op welke wijze u invulling kunt geven aan uw verbetertraject.

artikel