Make your own free website on Tripod.com
Projectmanagement

Projectmanagement: middel en geen doel

Home
Programmamanagement
Krachtenveldanalyse
Sjabloon communicatieplan
Projectmanagement: vak van de toekomst
Projectmanagement: middel en geen doel
Projecten kunnen nog veel beter
Sjabloon businesscase
Beheersplan kwaliteit
Risicomanagement, wat is er nieuw aan?
Sjabloon leerpuntenrapport
Beheersplan organisatie
Implementatieplan
Beheersplan informatie
Eerst zien dan geloven
Online cursus MS-Project
Beheersplan geld
Checklist beheersfactoren
Checklist fasen project
Eisen aan goed risicomanagement binnen projecten
Sjabloon workbreakdown structure
Wijzigingsvoorstel
Sjabloon projectplan
Beheersplan tijd
Valkuilen en misverstanden rondom PRINCE2
Sjabloon decharge
Projectmanagement Thermometer
Bewijs dat je een competente projectmanager bent!
Communicatie in een project: brug tussen culturen
VERI-matrix
Prince 2 templates
De weg van de succesvolle projectmanager
Toelichting teamrollen

Projectmanagementmethoden reiken kaders aan voor het effectief en efficiŽnt managen van projecten. Managers die zich door aanbieders van deze methoden laten verleiden om een specifieke methode te implementeren zonder zich rekenschap te geven van de organisatorische voorwaarden en consequenties, laten een belangrijk deel van hun verantwoordelijkheid liggen. De keus voor een methode is het sluitstuk van een zakelijk verbeterproces dat begint met bezinning.

download artikel

Gevonden op de site van Project Management Instituut Nederland [PMI-NL]: voor kennis, kunde en kwaliteit in projecten