Make your own free website on Tripod.com
Projectmanagement

Projecten kunnen nog veel beter

Home
Programmamanagement
Krachtenveldanalyse
Sjabloon communicatieplan
Projectmanagement: vak van de toekomst
Projectmanagement: middel en geen doel
Projecten kunnen nog veel beter
Sjabloon businesscase
Beheersplan kwaliteit
Risicomanagement, wat is er nieuw aan?
Sjabloon leerpuntenrapport
Beheersplan organisatie
Implementatieplan
Beheersplan informatie
Eerst zien dan geloven
Online cursus MS-Project
Beheersplan geld
Checklist beheersfactoren
Checklist fasen project
Eisen aan goed risicomanagement binnen projecten
Sjabloon workbreakdown structure
Wijzigingsvoorstel
Sjabloon projectplan
Beheersplan tijd
Valkuilen en misverstanden rondom PRINCE2
Sjabloon decharge
Projectmanagement Thermometer
Bewijs dat je een competente projectmanager bent!
Communicatie in een project: brug tussen culturen
VERI-matrix
Prince 2 templates
De weg van de succesvolle projectmanager
Toelichting teamrollen

PROJECTEN MOETEN STEEDS SNELLER, GOEDKOPER EN TEGELIJKERTIJD KWALITATIEF BETER. DAT KAN IN VEEL GEVALLEN OOK. “IN DE UITVOERING VAN VERGELIJKBARE PROJECTEN IN DE PROCESINDUSTRIE ZIEN WE GROTE VERSCHILLEN IN RESULTATEN”, ALDUS DICK DUINDAM, PROJECT ENGINEER BIJ EXXONMOBIL.

“VERSCHILLEN TUSSEN DE SLECHTSTE EN BESTE PROJECTEN KUNNEN OPLOPEN TOT EEN FACTOR TWEE IN DOORLOOPTIJD EN KOSTEN. MET DE VERBETERING VAN DE STRUCTUUR EN SYSTEMATIEK VAN DE UITVOERING VAN PROJECTEN KUNNEN DEZE VERSCHILLEN WORDEN WEGGEWERKT”, SPREEKT HIJ UIT EIGEN ERVARING. VOORAL DOOR HET SYSTEMATISCH METEN, VERGELIJKEN EN VERBETEREN VAN GEDETAILLEERDE RESULTAATPUNTEN IN NAUWKEURIG GEDEFINIEERDE WERKPROCESSEN KUNNEN BEDRIJVEN VOLGENS DUINDAM NOG VEEL WINNEN.

download artikel

Gevonden op de site van Project Management Instituut Nederland [PMI-NL]: voor kennis, kunde en kwaliteit in projecten