Make your own free website on Tripod.com
Projectmanagement

De weg van de succesvolle projectmanager

Home
Programmamanagement
Krachtenveldanalyse
Sjabloon communicatieplan
Projectmanagement: vak van de toekomst
Projectmanagement: middel en geen doel
Projecten kunnen nog veel beter
Sjabloon businesscase
Beheersplan kwaliteit
Risicomanagement, wat is er nieuw aan?
Sjabloon leerpuntenrapport
Beheersplan organisatie
Implementatieplan
Beheersplan informatie
Eerst zien dan geloven
Online cursus MS-Project
Beheersplan geld
Checklist beheersfactoren
Checklist fasen project
Eisen aan goed risicomanagement binnen projecten
Sjabloon workbreakdown structure
Wijzigingsvoorstel
Sjabloon projectplan
Beheersplan tijd
Valkuilen en misverstanden rondom PRINCE2
Sjabloon decharge
Projectmanagement Thermometer
Bewijs dat je een competente projectmanager bent!
Communicatie in een project: brug tussen culturen
VERI-matrix
Prince 2 templates
De weg van de succesvolle projectmanager
Toelichting teamrollen

Het managen van projecten vraagt om andere kennis, kunde en vaardigheden dan

het managen van gangbare bedrijfsprocessen, waarin routinematig wordt

gewerkt. Door de beperking in tijd en middelen worden aan de projectmanager

hoge eisen gesteld in het hanteren van managementtechnieken, het omgaan met

projectmedewerkers en het leiden van een team. Hij of zij is een belangrijke sleutel

om het project tot een succes te maken. Maar wat kenmerkt nu de succesvolle

projectmanager? Aan welke kwalificaties moet hij of zij voldoen? Hoe meet,

ontwikkel en verbeter en je die?

download artikel

Gevonden op www.pminl.nl