Make your own free website on Tripod.com
Projectmanagement

Sjabloon communicatieplan

Home
Programmamanagement
Krachtenveldanalyse
Sjabloon communicatieplan
Projectmanagement: vak van de toekomst
Projectmanagement: middel en geen doel
Projecten kunnen nog veel beter
Sjabloon businesscase
Beheersplan kwaliteit
Risicomanagement, wat is er nieuw aan?
Sjabloon leerpuntenrapport
Beheersplan organisatie
Implementatieplan
Beheersplan informatie
Eerst zien dan geloven
Online cursus MS-Project
Beheersplan geld
Checklist beheersfactoren
Checklist fasen project
Eisen aan goed risicomanagement binnen projecten
Sjabloon workbreakdown structure
Wijzigingsvoorstel
Sjabloon projectplan
Beheersplan tijd
Valkuilen en misverstanden rondom PRINCE2
Sjabloon decharge
Projectmanagement Thermometer
Bewijs dat je een competente projectmanager bent!
Communicatie in een project: brug tussen culturen
VERI-matrix
Prince 2 templates
De weg van de succesvolle projectmanager
Toelichting teamrollen

Communicatieplan

COMMUNICATIEPLAN

 

Versie: 0.0

Doc. nummer:

 

Datum: dd-mm-jj

Naam opdrachtgever

 

Voor akkoord:

 

Datum:

Naam opsteller

 

Projectcode

 

 

Het communicatieplan wordt door de projectmanager (of in opdracht van de projectmanager) in overleg met de opdrachtgever en het projectteam opgesteld (en is een van de bijlagen bij het projectplan). Het communicatieplan beschrijft de planning van de benodigde communicatie-uitingen en geeft daarbij antwoord op de vragen “Wie moet wat wanneer weten?” en “Wie moet wat wanneer leveren”. Het communicatieplan bestaat uit dit plan en mogelijke een communicatiekalender waarin de doelgroepenanalyse, de communicatiestrategie en de planning concreet is uitgewerkt.

 

Achtergrond

 

 

 

Doelgroepen

 

 

 

Doelstellingen

 

 

 

Strategie: boodschap, middel, stijl, ontvanger, wanneer en door wie

 

 

 

Organisatie van de communicatie

 

 

 

Beheersing van de communicatie

 

 

 

Budget

 

 

 

Bijlage

 

 

download sjabloon communicatieplan

toelichting