Make your own free website on Tripod.com
Projectmanagement

Implementatieplan

Home
Programmamanagement
Krachtenveldanalyse
Sjabloon communicatieplan
Projectmanagement: vak van de toekomst
Projectmanagement: middel en geen doel
Projecten kunnen nog veel beter
Sjabloon businesscase
Beheersplan kwaliteit
Risicomanagement, wat is er nieuw aan?
Sjabloon leerpuntenrapport
Beheersplan organisatie
Implementatieplan
Beheersplan informatie
Eerst zien dan geloven
Online cursus MS-Project
Beheersplan geld
Checklist beheersfactoren
Checklist fasen project
Eisen aan goed risicomanagement binnen projecten
Sjabloon workbreakdown structure
Wijzigingsvoorstel
Sjabloon projectplan
Beheersplan tijd
Valkuilen en misverstanden rondom PRINCE2
Sjabloon decharge
Projectmanagement Thermometer
Bewijs dat je een competente projectmanager bent!
Communicatie in een project: brug tussen culturen
VERI-matrix
Prince 2 templates
De weg van de succesvolle projectmanager
Toelichting teamrollen

 

IMPLEMENTATIEPLAN

Versie: 0.0

Doc. nummer:

 

Datum: dd-mm-jj

Naam Opdrachtgever

 

Voor akkoord:

 

Datum:

Naam opsteller

 

Projectcode

 

 

Tijdens de ontwerpfase wordt het implementatieplan opgesteld door de project- of implementatiemanager in nauwe samenspraak met de staande organisatie. Het implementatieplan is een specifieke versie van een projectplan, gericht op het mens-leer traject in een project. Het beschrijft het totaal aan activiteiten dat moet worden uitgevoerd om het opgeleverde product zorgvuldig in te passen in de organisatie. Dit plan omvat het geheel aan activiteiten dat nodig is voor de mentale (leren) en structurele (inpassen) implementatie, zoals opleidingen, veranderingen in processen, gebruikershandleidingen, migratie van systemen, ingerichte beheerorganisatie, etc.

Managementsamenvatting

In dit implementatieplan worden de volgende onderwerpen toegelicht:

-      achtergrond

-      projectdoel

-      projectresultaat

-      afbakening

-      randvoorwaarden

-      aanpak/werkwijze

-      fasering

-      beheersing (T,G,K,I en O)

-      risico’s

-      projectcontext/omgeving

 

 

Achtergrond

 

 

 

Projectdoel

 

 

 

Projectresultaat

 

 

 

Afbakening: Wat is het resultaat niet?

 

 

 

Randvoorwaarden

 

 

 

Aanpak / werkwijze : hoe geven we het vorm?

 

 

 

Fasering: activiteiten en (tussen)resultaten

 

 

Fasering / activiteiten

(Tussen)resultaten/producten:                                 

Start

Eind

Fase 3:

ONTWERP

 

Minimaal:

-             implementatieplan, incl.
activiteitenplan, mijlpalenplan, capaciteitsplan

-             opleidingsplan

-             testplan

-             acceptatieprocedure

 

 

 

Activiteiten die in deze fase moeten worden uitgevoerd:

-       

-       

Fase 4:

VOORBEREIDING

 

Minimaal:

-             beschikbare resources (mensen en middelen)

-             ingerichte testomgeving

-             opleidingen

-             meewerken aan maken

 

 

 

Activiteiten die in deze fase moeten worden uitgevoerd:

-       

-       

Fase 5:

REALISATIE

 

Minimaal:

-             gerealiseerde, goedgekeurde en overgedragen resultaten

-             opgeleide gebruikers en beheerders

-             ingerichte gebruikers- en beheerorganisatie

-             service level agreements (SLA’s) en andere contracten (zowel met klant als leverancier)

-             nazorgplan

 

 

 

Activiteiten die in deze fase moeten worden uitgevoerd:

-       

-       

Fase 6:

NAZORG

 

Minimaal:

-             resultaat zonder kinderziektes

-             goed ingewerkte gebruikers en beheerorganisatie

-             inwerkplan voor nieuwe gebruikers en beheerders

 

 

Activiteiten die in deze fase moeten worden uitgevoerd:

-       

-       


Projectbeheersing: Tijd

-      Plannen;

 

 

Beheersen; Dit is globaal te verdelen in:

1.   Wat ga je doen om het plan zo te laten verlopen als gepland en hoe controleer je dat?

2.   Wat ga je doen als het plan niet wordt gerealiseerd?

 

 

Projectbeheersing: Geld

-      Plannen;

 

Beheersen; is onder te verdelen in:

1.   Wat ga je doen om het kostenplan zo te laten verlopen als gepland en hoe controleer je dat?

2.  Wat ga je doen als niet conform het plan wordt gerealiseerd? 

 

 

Projectbeheersing: Kwaliteit

Plannen;

 

 

Beheersen: is onder te verdelen in:

1.   Wat ga je doen om het plan zo te laten verlopen als gepland?

2.   Wat ga je doen als het plan niet wordt gerealiseerd?

 

 

Projectbeheersing: Informatie

Plannen;

 

 

Beheersen; Projectbeheersing Informatie is onder te verdelen in:

1.   Wat ga je doen om het plan zo te laten verlopen als gepland?

2.  Wat ga je doen als het plan niet wordt gerealiseerd?

 

 

Projectbeheersing: Organisatie

-      Plannen;

 

 

Rol

Wie

Verantwoordelijkheden/bevoegdheden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beheersen; Projectbeheersing Organisatie is onder te verdelen in:

 

1.   Wat ga je doen om de organisatie zo te laten verlopen als gepland?

2.   Wat ga je doen als de organisatie niet goed functioneert?

 

download implementatieplan

toelichting implementatieplan