Make your own free website on Tripod.com
Projectmanagement

Beheersplan tijd

Home
Programmamanagement
Krachtenveldanalyse
Sjabloon communicatieplan
Projectmanagement: vak van de toekomst
Projectmanagement: middel en geen doel
Projecten kunnen nog veel beter
Sjabloon businesscase
Beheersplan kwaliteit
Risicomanagement, wat is er nieuw aan?
Sjabloon leerpuntenrapport
Beheersplan organisatie
Implementatieplan
Beheersplan informatie
Eerst zien dan geloven
Online cursus MS-Project
Beheersplan geld
Checklist beheersfactoren
Checklist fasen project
Eisen aan goed risicomanagement binnen projecten
Sjabloon workbreakdown structure
Wijzigingsvoorstel
Sjabloon projectplan
Beheersplan tijd
Valkuilen en misverstanden rondom PRINCE2
Sjabloon decharge
Projectmanagement Thermometer
Bewijs dat je een competente projectmanager bent!
Communicatie in een project: brug tussen culturen
VERI-matrix
Prince 2 templates
De weg van de succesvolle projectmanager
Toelichting teamrollen

TIJDPLAN

Versie: 0.0

 

Datum: dd-mm-jj

Naam opdrachtgever

 

Voor akkoord:

 

Datum:

Naam opsteller

 

Projectcode

 

 

Managementsamenvatting

In dit tijdplan worden de volgende onderdelen toegelicht:

-      tijdplanning project: verwachte startdatum en geplande einddatum (inclusief marges)

-      data waarop de verschillende fasen zijn afgerond (inclusief marges)

-      naar verwachting in de (kalender)tijd in te zetten capaciteit (van alle betrokkenen bij het project)

-      andere naar verwachting benodigde middelen (van meubilair tot en met materiaal, machines, grondstoffen, inkoopspullen, enzovoort).

 

 

 


 

Tijdplanning project

 


tijd.jpg

download beheersplan tijd

download toelichting