Make your own free website on Tripod.com
Projectmanagement

Beheersplan geld

Home
Programmamanagement
Krachtenveldanalyse
Sjabloon communicatieplan
Projectmanagement: vak van de toekomst
Projectmanagement: middel en geen doel
Projecten kunnen nog veel beter
Sjabloon businesscase
Beheersplan kwaliteit
Risicomanagement, wat is er nieuw aan?
Sjabloon leerpuntenrapport
Beheersplan organisatie
Implementatieplan
Beheersplan informatie
Eerst zien dan geloven
Online cursus MS-Project
Beheersplan geld
Checklist beheersfactoren
Checklist fasen project
Eisen aan goed risicomanagement binnen projecten
Sjabloon workbreakdown structure
Wijzigingsvoorstel
Sjabloon projectplan
Beheersplan tijd
Valkuilen en misverstanden rondom PRINCE2
Sjabloon decharge
Projectmanagement Thermometer
Bewijs dat je een competente projectmanager bent!
Communicatie in een project: brug tussen culturen
VERI-matrix
Prince 2 templates
De weg van de succesvolle projectmanager
Toelichting teamrollen

GELDPLAN

Versie: 0.0

 

Datum: dd-mm-jj

Naam opdrachtgever

 

Voor akkoord:

 

Datum:

Naam opsteller

 

Projectcode

 

 

Managementsamenvatting

In dit geldplan worden de volgende onderdelen toegelicht:

-      totale kostenraming en ramingen per fase of deelproject: gedetailleerd (benodigd) budget voor de eerstkomende fase (met kleine marge) en globale (benodigde) budgetten voor de volgende fasen (met grotere marges)

-      bijdrage aan de financiŽle doelstellingen: kosten / baten, kosten / opbrengsten, kosten / besparingen of kosten / dekkingen voor het project (met marges).

 

 


 

Kostenraming

 

Kostensoort

Omschrijving

Bedrag

Marge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menscapaciteit

Inzet (in dagen)

Dagtarief

Totaal

Per fase

Rollen (wie)

 

 

 

Initiatief

 

-       

-       

 

 

 

Definitie

 

-       

-       

 

 

 

Ontwerp

-       

-       

 

 

 

Voorbereiding

-       

-       

 

 

 

Realisatie

-       

-       

 

 

 

Nazorg

(exploitatie)

-       

-       

 

 

 

 

 

 

Middelen

Per fase

Omschrijving

Kosten

Toelichting

Initiatief

 

-       

-       

 

 

Definitie

 

-       

-       

 

 

Ontwerp

-       

-       

 

 

Voorbereiding

-       

-       

 

 

Realisatie

-       

-       

 

 

Nazorg

(exploitatie)

-       

-       

 

 

 

 

 

 

download beheersplan geld

download toelichting