Make your own free website on Tripod.com
Projectmanagement

Beheersplan informatie

Home
Programmamanagement
Krachtenveldanalyse
Sjabloon communicatieplan
Projectmanagement: vak van de toekomst
Projectmanagement: middel en geen doel
Projecten kunnen nog veel beter
Sjabloon businesscase
Beheersplan kwaliteit
Risicomanagement, wat is er nieuw aan?
Sjabloon leerpuntenrapport
Beheersplan organisatie
Implementatieplan
Beheersplan informatie
Eerst zien dan geloven
Online cursus MS-Project
Beheersplan geld
Checklist beheersfactoren
Checklist fasen project
Eisen aan goed risicomanagement binnen projecten
Sjabloon workbreakdown structure
Wijzigingsvoorstel
Sjabloon projectplan
Beheersplan tijd
Valkuilen en misverstanden rondom PRINCE2
Sjabloon decharge
Projectmanagement Thermometer
Bewijs dat je een competente projectmanager bent!
Communicatie in een project: brug tussen culturen
VERI-matrix
Prince 2 templates
De weg van de succesvolle projectmanager
Toelichting teamrollen

INFORMATIEPLAN

Versie: 0.0

 

Datum: dd-mm-jj

Naam opdrachtgever

 

Voor akkoord:

 

Datum:

Naam opsteller

 

Projectcode

 

 

Managementsamenvatting

In dit informatieplan worden de volgende onderdelen toegelicht:

-      informatiebeheersysteem: afspraken betreffende codering, indeling en vormgeving, versiebeheer, wijze van vrijgeven, wijzigen en distribueren van (het inhoudelijke deel) van de voor dit project op te stellen beslisdocumenten

-      opzet documentatie- en archiefsysteem van beslisdocumenten

-      informatieplanning: bij welke inhoudelijke activiteit ontstaan welke beslisdocumenten en wat moet daar op welke wijze mee gebeuren (codering, vrijgave, distributie, archivering en wijzigingenverwerking)?

 

 

Informatieplanning / -beheersysteem

 

Beslisdocument

Versie/

Status

Vrijgave-

procedure

Wijzigings-

procedure

Distributielijst

Archief

Opm.

Projectopdracht

0.1

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Informatiebeheersysteem (vervolg)

VTW-formulier

Naam project

 

-      Nummer

 

-      Status

 

-      Projectcode

 

Korte omschrijving VTW

 

 

 

Algemene gegevens

-      Naam indiener

 

-      Bedrijfsonderdeel / afdeling / functie

 

-      Telefoonnummer

 

-      Datum

 

Omschrijving

Wijziging op het gebied van bijvoorbeeld:

Software

Hardware

Functionaliteiten

Proces

Procedures

Overige

 

Huidige situatie

-      Beschrijving probleem

Symptoom:

 

Oorzaak:

 

-      Oplossing

 

Gewenste situatie

Beschrijving

Uitwerking alternatief / alternatieven:

 

Kosten

Kosten van de oplossing(en) in uren

 

Opbrengst

-      Wie hebben baat bij de oplossing

 

-      Tijdsbesparing

 

-      Kostenbesparing

 

-      Kwalitatieve voordelen

 

Afhankelijkheden

-      Deelprojecten

 

-      Andere projecten / programma’s

 

Motivatie om de wijziging door te voeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Documentatie- en archiefsysteem

 

 

download beheersplan informatie

download toelichting