Make your own free website on Tripod.com
Projectmanagement

Beheersplan organisatie

Home
Programmamanagement
Krachtenveldanalyse
Sjabloon communicatieplan
Projectmanagement: vak van de toekomst
Projectmanagement: middel en geen doel
Projecten kunnen nog veel beter
Sjabloon businesscase
Beheersplan kwaliteit
Risicomanagement, wat is er nieuw aan?
Sjabloon leerpuntenrapport
Beheersplan organisatie
Implementatieplan
Beheersplan informatie
Eerst zien dan geloven
Online cursus MS-Project
Beheersplan geld
Checklist beheersfactoren
Checklist fasen project
Eisen aan goed risicomanagement binnen projecten
Sjabloon workbreakdown structure
Wijzigingsvoorstel
Sjabloon projectplan
Beheersplan tijd
Valkuilen en misverstanden rondom PRINCE2
Sjabloon decharge
Projectmanagement Thermometer
Bewijs dat je een competente projectmanager bent!
Communicatie in een project: brug tussen culturen
VERI-matrix
Prince 2 templates
De weg van de succesvolle projectmanager
Toelichting teamrollen

ORGANISATIEPLAN

Versie: 0.0

 

Datum: dd-mm-jj

Naam opdrachtgever

 

Voor akkoord:

 

Datum:

Naam opsteller

 

Projectcode

 

 

 

Managementsamenvatting

In dit organisatieplan worden de volgende onderdelen toegelicht:

-      projectorganisatie 

-      taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen binnen het project (waaronder de opdrachtgever, projectleider, projectmedewerkers en overige organen, zoals commissies, stuurgroepen, werkgroepen, enzovoort)

-      positie van de projectorganisatie ten opzichte van de permanente organisatie

-      communicatieopzet binnen en buiten het project.

 

 

Projectorganisatie

 

 

 

Taakgeledingenschema

 

 

Taak (inhoudelijke activiteit per fase)

Wie

Persoon

Wie

Projectorgaan

Wie

Bestaand orgaan, afd. e.d.

Verantwoordelijkheden en be-voegdheden (zie mogelijkheden*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* = Mogelijkheden:

Dt = doet

Dzv = draagt zorg voor

Wm = werkt mee

Kg = keurt goed

Adv = adviseert

Gi = geeft informatie

Oi = ontvangt informatie

Beo = beoordeelt

... = ...etc

 

 

Positie van de projectorganisatie ten opzichte van de permanente organisatie

 Schematische opbouw van de projectorganisatie en de communicatielijnen (ook met de omgevingsactoren).

 

 


 

Communicatiestructuur

(welke overlegorganen, de samenstelling en hun TVB)

 

Overleg

Doel

Deelnemers

Frequentie

Verslaglegging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijke bijlage(n)

-      omgevingskaart aan de hand van een omgevingsanalyse

 

download beheersplan organisatie

download toelichting