Make your own free website on Tripod.com
Projectmanagement

VERI-matrix

Home
Programmamanagement
Krachtenveldanalyse
Sjabloon communicatieplan
Projectmanagement: vak van de toekomst
Projectmanagement: middel en geen doel
Projecten kunnen nog veel beter
Sjabloon businesscase
Beheersplan kwaliteit
Risicomanagement, wat is er nieuw aan?
Sjabloon leerpuntenrapport
Beheersplan organisatie
Implementatieplan
Beheersplan informatie
Eerst zien dan geloven
Online cursus MS-Project
Beheersplan geld
Checklist beheersfactoren
Checklist fasen project
Eisen aan goed risicomanagement binnen projecten
Sjabloon workbreakdown structure
Wijzigingsvoorstel
Sjabloon projectplan
Beheersplan tijd
Valkuilen en misverstanden rondom PRINCE2
Sjabloon decharge
Projectmanagement Thermometer
Bewijs dat je een competente projectmanager bent!
Communicatie in een project: brug tussen culturen
VERI-matrix
Prince 2 templates
De weg van de succesvolle projectmanager
Toelichting teamrollen

VERI-matrix

 

Versie: 0.0

Doc. nummer:

 

Datum: dd-mm-jj

Naam opdrachtgever

 

Voor akkoord:

 

Datum:

Naam opsteller

 

Naam projectleider

 

Projectcode

 

 

In een VERI-matrix worden de diverse verantwoordelijkheden kort weergegeven. Een dergelijke matrix geeft een duidelijk overzicht van de verantwoordelijkheden binnen het project. Vul in de matrix de namen van de betreffende personen in en geef middels plaatsing van de naam in een kolom aan:

V       Verantwoordelijk       verzorgt de uitvoering

E        Eindverantwoordelijk    is eindverantwoordelijk voor het resultaat

R       Raadplegen      moet worden geraadpleegd

I        Informeren        moet worden geÔnformeerd.

 

De VERI-matrix kan op meerdere manieren worden opgebouwd. In deze format hebben wij twee varianten weergegeven.

 

VARIANT 1

Fase

Product

Verantwoordelijk (uitvoeren)

Eindverantwoor-delijk (goedkeuren)

Raadplegen

Informeren

Initiatieffase

Projectopdracht

Opdrachtgever

Projectmanager

Opdrachtgever

Stuurgroep

Projectcontroller

Projectmedewerkers

Gebruikers

Beheerders

Testers

Business case

Opdrachtgever

Projectmanager

Projectcontroller

Opdrachtgever

Stuurgroep

Projectmedewerkers

Projectcontroller

Gebruikers

Beheerders

Testers

 

Budget

Opdrachtgever

Opdrachtgever

Projectmanager

Projectcontroller

Stuurgroep

Projectmedewerkers

Investeringsvoorstel

Projectmanager

Projectcontroller

Opdrachtgever

 

Stuurgroep

Definitiefase

Projectplan

Projectmanager

Projectcontroller

Projectmanager

Opdrachtgever

Projectmedewerkers

Gebruikers

Beheerders

Stuurgroep

Testers

Risicoanalyse

Projectmanager

Opdrachtgever

Projectcontroller

Projectmanager

Stuurgroep

Projectmedewerkers

Gebruikers

Beheerders

Testers

 

Detailplan

Projectmanager

 

Projectmanager

Opdrachtgever

Projectmedewerkers

Gebruikers

Beheerders

Testers

Stuurgroep

Capaciteitsplan

Projectmanager

Projectmanager

Opdrachtgever

Projectmedewerkers

Gebruikers

Beheerders

Testers

Stuurgroep

Financieelplan

Projectmanager

Projectcontroller

Projectmanager

Opdrachtgever

 

Stuurgroep

Communicatieplan

Projectmanager

Projectmanager

Opdrachtgever

 

Stuurgroep

Inrichten project-omgeving

Projectmanager

Projectmedewerkers

 

 

 

Ontwerp, voorbereiding en realisatie

Voortgangsrapportage

Projectmanager

Projectcontroller

Projectmanager

Projectmedewerkers

Gebruikers

Beheerders

Testers

Opdrachtgever

Stuurgroep

FinanciŽle rapportage

Projectmanager

Projectcontroller

Projectmanager

 

Opdrachtgever

Stuurgroep

Projectmedewerkers

Programma van Eisen

Projectmedewerkers

Gebruikers

Beheerders

Projectmanager

Gebruikers

Beheerders

Opdrachtgever

Stuurgroep

Testers

Ontwerp

Projectmedewerkers

Gebruikers

Beheerders

Projectmanager

Gebruikers

Beheerders

Opdrachtgever

Stuurgroep

Testers

Implementatieplan

Projectmanager

Projectmedewerkers

Projectmanager

Gebruikers

Beheerders

Opdrachtgever

Stuurgroep

Opleidingsplan

Projectmedewerkers

Projectmanager

Projectmedewerkers

Gebruikers

Beheerders

Stuurgroep

Gebruikers

Beheerders

Testplan

Projectmanager

Testers

Projectmanager

 

Opdrachtgever

Stuurgroep

Gebruikers

Beheerders

Acceptatie resultaten

Gebruikers

Beheerders

Projectmanager

 

Opdrachtgever

Stuurgroep

Projectmedewerkers

Gebruikershandleidingen

Projectmedewerkers

Projectmanager

Gebruikers

Beheerders

 

Productiehandleidingen

Projectmedewerkers

Projectmanager

Gebruikers

Beheerders

 

Nazorg

Projectafronding

Projectmanager

Projectmedewerkers

Projectcontroller

Projectmanager

Projectcontroller

Opdrachtgever

Stuurgroep

Decharge

Opdrachtgever

Opdrachtgever

Stuurgroep

Projectmanager

Projectcontroller

Projectmedewerkers

Gebruikers

Beheerders

Testers

 


VARIANT 2

 

 

Fase

Nr.

Product

Opdrachtgever

Stuurgroep

Projectmanager

Projectmedewerkers

Projectcontroller

Gebruikers

Beheerders

Testers

Initiatief

1

Projectopdracht

E/V

R

V

I

I

I

I

I

2

Business case

E/V

R

V

R

R

R

R

 

3

Budget

E/V

I

R

I

 

 

 

 

4

Investeringsvoorstel

E

I

V

 

 

 

 

 

Definitie

5

Projectplan

R

I

E/V

R

V/R

R

R

I

6

Risicoanalyse

V

R

E/V

R

 

R

R

R

7

Detailplan

R

I

E/V

R

 

R

R

R

8

Capaciteitsplan

R

I

E/V

R

 

R

R

R

9

Financieelplan

R

I

E/V

 

V

 

 

 

10

Communicatieplan

R

I

E/V

R

 

 

 

 

11

Inrichten projectomgeving

 

 

E/V

V

 

 

 

 

Ontwerp, voorbereiding en realisatie

12

Voortgangsrapportage

I

I

E/V

R

V/R

R

R

R

13

FinanciŽle rapportage

I

I

I

 

E/V

 

 

 

14

Programma van Eisen

I

I

E

V

 

V/R

V/R

I

15

Ontwerp

I

I

E

V

 

V/R

V/R

I

16

Implementatieplan

I

I

E/V

R

 

R

R

 

17

Opleidingsplan

I

I

E

V

 

R/I

R/I

 

18

Testplan

I

I

E

V

 

 

 

V

19

Acceptatie resultaten

I

I

E

I

R

V

V

 

20

Gebruikershandleidingen

 

 

E

V

 

 

 

 

21

Productiehandleidingen

 

 

E

V

 

 

 

 

Na-zorg

22

Projectafronding

I

I

E/V

V

V/R

 

 

 

23

Decharge

E/V

R

R

I

R

I

I

I

 

 

 

download VERI-matrix