Make your own free website on Tripod.com
Projectmanagement

Beheersplan kwaliteit

Home
Programmamanagement
Krachtenveldanalyse
Sjabloon communicatieplan
Projectmanagement: vak van de toekomst
Projectmanagement: middel en geen doel
Projecten kunnen nog veel beter
Sjabloon businesscase
Beheersplan kwaliteit
Risicomanagement, wat is er nieuw aan?
Sjabloon leerpuntenrapport
Beheersplan organisatie
Implementatieplan
Beheersplan informatie
Eerst zien dan geloven
Online cursus MS-Project
Beheersplan geld
Checklist beheersfactoren
Checklist fasen project
Eisen aan goed risicomanagement binnen projecten
Sjabloon workbreakdown structure
Wijzigingsvoorstel
Sjabloon projectplan
Beheersplan tijd
Valkuilen en misverstanden rondom PRINCE2
Sjabloon decharge
Projectmanagement Thermometer
Bewijs dat je een competente projectmanager bent!
Communicatie in een project: brug tussen culturen
VERI-matrix
Prince 2 templates
De weg van de succesvolle projectmanager
Toelichting teamrollen

KWALITEITSPLAN

Versie: 0.0

 

Datum: dd-mm-jj

Naam Opdrachtgever

 

Voor akkoord:

 

Datum:

Naam Opsteller

 

Projectcode

 

 

Managementsamenvatting

In dit kwaliteitsplan worden de volgende onderdelen toegelicht:

-      de meetbare eisen (kwaliteitseisen met marges) met betrekking tot het projectresultaat

-      de meetmethode: waarmee en hoe wordt aangetoond dat aan die eis is voldaan cq wordt voldaan

-      de kwaliteitsplanning waarin is aangegeven op basis van de output van welke inhoudelijke activiteit welke test(en) gedaan worden.

 

 

Eisen aan het projectresultaat

 

 

Inhoudelijke eis

Kwaliteitseis (norm)

Marge

Meetmethodiek

Meting (wie, wanneer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

download beheersplan kwaliteit

download toelichting