Make your own free website on Tripod.com
Projectmanagement

Wijzigingsvoorstel

Home
Programmamanagement
Krachtenveldanalyse
Sjabloon communicatieplan
Projectmanagement: vak van de toekomst
Projectmanagement: middel en geen doel
Projecten kunnen nog veel beter
Sjabloon businesscase
Beheersplan kwaliteit
Risicomanagement, wat is er nieuw aan?
Sjabloon leerpuntenrapport
Beheersplan organisatie
Implementatieplan
Beheersplan informatie
Eerst zien dan geloven
Online cursus MS-Project
Beheersplan geld
Checklist beheersfactoren
Checklist fasen project
Eisen aan goed risicomanagement binnen projecten
Sjabloon workbreakdown structure
Wijzigingsvoorstel
Sjabloon projectplan
Beheersplan tijd
Valkuilen en misverstanden rondom PRINCE2
Sjabloon decharge
Projectmanagement Thermometer
Bewijs dat je een competente projectmanager bent!
Communicatie in een project: brug tussen culturen
VERI-matrix
Prince 2 templates
De weg van de succesvolle projectmanager
Toelichting teamrollen

WIJZIGINGSVOORSTEL

 

Nummer: xxx

Datum: dd-mm-jj

 

Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5

Naam indiener

 

 

Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie

 

 

Naam projectmanager

 

 

Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing)

 

 

Het wijzigingsvoorstel bestaat uit de volgende vijf stappen:

1.   opstellen wijzigingsvoorstel

2.   classificeren van het wijzigingsverzoek

3.   uitvoeren van de impactanalyse

4.   besluitvorming

5.   doorvoeren van de goedgekeurde wijziging.

 

 

Stap 1

Wijzigingsvoorstel

in de vullen door de Indiener

 

 

 

 

Onderwerp

Datum indienen

 

 

 

 

 

Achtergrond

 

 

 

Voorgestelde wijziging

 

 

 

Gewenste invoerdatum

 

 

 


 

Stap 2

Classificeren Wijzigingsverzoek

in te vullen door de Wijzigingsbehandelaar

 

 

 

Classificatie

 

 

 

 

Argumentatie

 

 

 

Categorie

Kruis aan welke categorie van toepassing is op het wijzigingsverzoek. Om te voorkomen dat er (te) veel tijd verloren gaat aan het onderzoeken van wijzigingsvoorstellen en dit ten koste gaat van de op te leveren projectresultaten, moet de diepgang van het onderzoek in de juiste verhouding tot de wijziging blijven. De tijdsduur onder impact heeft betrekking op de verwachte duur van het onderzoek van het wijzigingsvoorstel, de besluitvorming erover, de verwerking in de beslisdocumenten en de realisatie/invoering van de goedgekeurde wijziging.

 

Categorie

Impact

Onderzoekstijd

Onderzoek t/m invoeren van goedgekeurde wijziging in tijd en geld

- licht

Geringe gevolgen. Er is weinig werk en/of geld nodig voor het onderzoeken van de wijziging.

Maximaal 0,5 dag

 X dagen

€ …,--

- middel

Substantiële gevolgen. Wijziging waarbij flinke inspanning gemoeid is.

0,5 à 2 dagen

X tot X dagen

€ …,--

- zwaar

Grote gevolgen. De wijziging heeft grote gevolgen voor de voortgang van het project.

Maximaal één week

 X dagen

€ …,--

 

Voorbereiding stap 3 Impactanalyse

 

 

 


 

Stap 3

Impactanalyse

in de vullen door de Wijzigingsbehandelaar

 

 

 

Antwoorden op onderzoeksvragen

 

 

 

Impact op Scope, resultaat, communicatie e.d.

 

 

 

Impact op Tijd

 

 

 

Impact op Geld

 

 

 

Impact op Kwaliteit

 

 

 

Impact op Informatie

 

 

 

Impact op Organisatie

 

 

 

Advies

 

 

 


 

Stap 4

Besluit

in de vullen door de Wijzigingsbehandelaar

 

Besluit

 

 

 

Afspraken

 

 

 

 

 

Stap 5

Doorvoeren goedgekeurde wijziging

in de vullen door de Projectmanager

 

 

 

Planning

 

 

download sjabloon wijzigingsvoorstel

download toelichting