Make your own free website on Tripod.com
Projectmanagement

Sjabloon leerpuntenrapport

Home
Programmamanagement
Krachtenveldanalyse
Sjabloon communicatieplan
Projectmanagement: vak van de toekomst
Projectmanagement: middel en geen doel
Projecten kunnen nog veel beter
Sjabloon businesscase
Beheersplan kwaliteit
Risicomanagement, wat is er nieuw aan?
Sjabloon leerpuntenrapport
Beheersplan organisatie
Implementatieplan
Beheersplan informatie
Eerst zien dan geloven
Online cursus MS-Project
Beheersplan geld
Checklist beheersfactoren
Checklist fasen project
Eisen aan goed risicomanagement binnen projecten
Sjabloon workbreakdown structure
Wijzigingsvoorstel
Sjabloon projectplan
Beheersplan tijd
Valkuilen en misverstanden rondom PRINCE2
Sjabloon decharge
Projectmanagement Thermometer
Bewijs dat je een competente projectmanager bent!
Communicatie in een project: brug tussen culturen
VERI-matrix
Prince 2 templates
De weg van de succesvolle projectmanager
Toelichting teamrollen

LEERPUNTENRAPPORT

 

Versie: 0.0

Doc. nummer:

 

Datum: dd-mm-jj

Naam opdrachtgever

 

 

Naam opsteller

 

Projectcode

 

Het leerpuntenrapport wordt aan het begin van het project, door de projectmanager opgezet, met als doel gedurende het project informatie te vergaren over wat er goed gaat en wat er beter kan. Het leerpuntenrapport bevat dus zowel succesverhalen als verbeterpunten. Bij de evaluatie van de projectaanpak levert het leerpuntenrapport waardevolle input. De projectmanager houdt het rapport bij

 

Managementsamenvatting

 

 

 

Succesfactoren

Wat ging er goed en waarom ging het goed?

 

 

 

Verbeterpunten

Wat kon er beter en waarom? Noem de verbeterpunten.

 

 

download sjabloon leerpuntenrapport

download toelichting