Make your own free website on Tripod.com
Projectmanagement

Sjabloon decharge

Home
Programmamanagement
Krachtenveldanalyse
Sjabloon communicatieplan
Projectmanagement: vak van de toekomst
Projectmanagement: middel en geen doel
Projecten kunnen nog veel beter
Sjabloon businesscase
Beheersplan kwaliteit
Risicomanagement, wat is er nieuw aan?
Sjabloon leerpuntenrapport
Beheersplan organisatie
Implementatieplan
Beheersplan informatie
Eerst zien dan geloven
Online cursus MS-Project
Beheersplan geld
Checklist beheersfactoren
Checklist fasen project
Eisen aan goed risicomanagement binnen projecten
Sjabloon workbreakdown structure
Wijzigingsvoorstel
Sjabloon projectplan
Beheersplan tijd
Valkuilen en misverstanden rondom PRINCE2
Sjabloon decharge
Projectmanagement Thermometer
Bewijs dat je een competente projectmanager bent!
Communicatie in een project: brug tussen culturen
VERI-matrix
Prince 2 templates
De weg van de succesvolle projectmanager
Toelichting teamrollen

DECHARGEVERKLARING

Versie: 0.0

Doc. nummer:

 

Datum: dd-mm-jj

Naam Opdrachtgever

 

Voor akkoord:

 

Datum:

Naam opsteller

Naam projectleider

 

Projectcode

 

 

 

Decharge verklaring

De opdrachtgever verklaart hierbij dat de opgeleverde producten c.q. diensten naar volle tevredenheid zijn uitgevoerd. De geleverde diensten en producten zijn in overeenstemming met de gewenste kwaliteit. Het project is beŽindigd (pas deze tekst eventueel aan indien het project voortijdig beŽindigd is).

 

 

Managementsamenvatting

 

 

 

 

Opgeleverde producten/resultaten

 

 

 

 

Niet opgeleverde producten/resultaten

 

 

 

 

Beheerscomponenten Tijd en Geld: de belangrijkste cijfers

 

 

 

Overzicht

Tijd en Geld

 

Gepland

(uren en euro’s)

Besteed

(uren en euro’s)

Verschil

(uren en euro’s)

Doorlooptijd

 

 

 

 

Kosten

tijd

 

 

 

 

geld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beheerscomponent Kwaliteit

 

 

 

 

Vervolgacties

 

 

 


 

Openstaande acties, nog te leveren producten/resultaten (omschrijving/toelichting)

Verantwoordelijke voor afronding

Geplande einddatum van de actie

 

 

 

 

 

 

 

download sjabloon decharge

download toelichting