Make your own free website on Tripod.com
Projectmanagement

Online cursus MS-Project

Home
Programmamanagement
Krachtenveldanalyse
Sjabloon communicatieplan
Projectmanagement: vak van de toekomst
Projectmanagement: middel en geen doel
Projecten kunnen nog veel beter
Sjabloon businesscase
Beheersplan kwaliteit
Risicomanagement, wat is er nieuw aan?
Sjabloon leerpuntenrapport
Beheersplan organisatie
Implementatieplan
Beheersplan informatie
Eerst zien dan geloven
Online cursus MS-Project
Beheersplan geld
Checklist beheersfactoren
Checklist fasen project
Eisen aan goed risicomanagement binnen projecten
Sjabloon workbreakdown structure
Wijzigingsvoorstel
Sjabloon projectplan
Beheersplan tijd
Valkuilen en misverstanden rondom PRINCE2
Sjabloon decharge
Projectmanagement Thermometer
Bewijs dat je een competente projectmanager bent!
Communicatie in een project: brug tussen culturen
VERI-matrix
Prince 2 templates
De weg van de succesvolle projectmanager
Toelichting teamrollen

De tekst van deze cursus wordt u gratis aangeboden en kunt u zelfstandig on-line bestuderen.  Voor het bekijken van deze cursus wordt gebruik gemaakt van het programma 'acrobat reader'. Dit programma kunt u zonodig downloaden van www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html 

inleiding

invoeren project

taken

links tussen taken

constraints

resources

optimaliseren

afdrukken en rapporteren

samenwerking in project